Aanmelden Nieuwsbrief

* Zo kunt u het laatste nieuws ontvangen

Evenement categorieën: Event

VIG Talk | Innovatie in de eerstelijnszorg 

20 oktober 2022

De transitie van tweede- naar eerstelijnszorg (en het behouden van zorg in de eerste lijn) is een belangrijk thema. Met name huisartsen en specialisten werken hieraan.
In de praktijk is dit weerbarstiger dan het lijkt, waardoor innovatie in de eerste lijn lastiger wordt. Dat heeft veel te maken met problemen rond de bekostiging. Artsen moeten naast hun normale zorgtaken ineens business cases overleggen aan verzekeraars. Daar zitten de nodige haken en ogen aan, waar we in deze VIG Talk op inzoomen.

De sprekers zijn
Pim Valentijn, Vice President of Essenburgh en senior researcher Maastricht Universiteit. De tweede spreker wordt binnenkort bekend gemaakt.

Discussie
Na een korte presentatie gaat moderator Gerard Schouw (directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) met beide sprekers in gesprek over hun bijdragen. Deelnemers aan de VIG Talk kunnen zich via de chatfunctie mengen in de discussie en vragen stellen aan de gasten.

VIG Medicijndialoog | Samen sterker tegen volksziekten 

12 oktober 2022

Samen sterker tegen volksziekten!

Dagvoorzitter Anouschka Laheij zal in drie paneldebatten diverse stakeholders bevragen over de gewenste marsroute. Deelnemers in de zaal én online kunnen zich – via microfoon of chat – mengen in de discussie.

Met medewerking van onder meer:
Jan Kremer (speciaal gezant Passende Zorg, RVS-lid)
Arja Broenland (NFK, directeur-bestuurder)
Marco Blom (Alzheimer Nederland, adjunct-directeur)
Edgar van Mil (Jeroen Bosch Ziekenhuis)
Thijs Merkx (IKNL, voorzitter Raad van Bestuur)
Jort Vijverberg (Amsterdam UMC, neuroloog en clinical trial expert)
Karine van ’t Land (Menzis, zorgexpert leefkracht en gezondheid)
Arianne van Bon (Rijnstate ziekenhuis, internist)
Sanne Groenemeijer (Novo Nordisk, general manager)
Wendy Maas (Roche, Policy Lead)
Caroline Doornebos (MSD, Medical Director)

VIG Talk | Innovatie in de eerstelijnszorg 

8 september 2022

De transitie van tweede- naar eerstelijnszorg (en het behouden van zorg in de eerste lijn) is een belangrijk thema. Met name huisartsen en specialisten werken hieraan.

In de praktijk is dit weerbarstiger dan het lijkt, waardoor innovatie in de eerste lijn lastiger wordt. Dat heeft veel te maken met problemen rond de bekostiging. Artsen moeten naast hun normale zorgtaken ineens business cases overleggen aan verzekeraars. Daar zitten de nodige haken en ogen aan, waar we in deze VIG Talk op inzoomen.

De sprekers van deze VIG Talk worden binnenkort bekend gemaakt.

Discussie
Na een korte presentatie gaat moderator Carla Vos (plaatsvervangend directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) met beide sprekers in gesprek over hun bijdragen. Deelnemers aan de VIG Talk kunnen zich via de chatfunctie mengen in de discussie en vragen stellen aan de gasten.

NVFM | Digital transformation 

22 september 2022

Digitale transformatie in Pharma.

We hebben al de toezegging van een Global Omni-channel director van een van de grootste farmaceuten ter wereld die ons meeneemt op de reis die deze organisatie aan het maken is.
Verder zullen er sprekers zijn van diverse farmaceuten die vertellen over hun digitale transformatie in NL en de uitdagingen die ze daarbij ondervinden.

Het programma start om 15:00 uur en duurt tot 18:00 uur met daarna de altijd succesvolle NVFM Netwerk borrel.
De bijeenkomst is in de omgeving AMSTERDAM,

VIG | Dag van de code 

7 juli 2022

De Dag van de Code vindt plaats op 7 juli, van 14.30 tot 17.00 uur bij lidbedrijf Takeda in Hoofddorp. Zij zijn gehuisvest in Pharos, dat bedrijfsverzamelgebouw dat symbool staat voor een gezonde werkomgeving; zero waste, circulariteit en duurzaam energieverbruik, maar ook gezondheid en vitaliteit waren de uitgangspunten bij de herontwikkeling van dit bijzondere kantoorgebouw nabij Schiphol.

Programma
Cathy van Beek, voorheen kwartiermaker duurzame zorg voor VWS, en lid van het Adviescollege Code, geeft de aftrap en neemt de sector mee in de laatste ontwikkelingen en duurzaamheidsuitdagingen binnen de zorg. Onder het mom ‘Duurzaam, durven, doen!’ laten geneesmiddelenbedrijven in korte pitches hun eigen inspirerende initiatieven zien op het gebied van duurzaamheid. We sluiten de Dag van de Code af met een ‘bewuste borrel’.

14:30 Ontvangst en inloop
15:00 Welkom door Sara McCabe (Amgen)
15:05 Keynote Cathy van Beek, vice-voorzitter Adviescollege Code
15:20 Pitches van o.a. Janssen, Organon, Amgen, AstraZeneca, Pfizer
16:15 Posterboulevard met actuele voorbeelden
16:50 Afsluiting door Marco Frenken, voorzitter Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
17:00 Duurzame netwerkborrel

Dag van de Code
De aandacht voor verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt steeds meer toe. Dit geldt ook voor de geneesmiddelensector. Elk jaar worden er in Nederland rond de 420 miljoen geneesmiddelen verstrekt, waardoor mensen genezen, minder pijn hebben en beschermd worden tegen ziektes. Maar geneesmiddelen hebben ook een impact op het milieu. Met het ondertekenen van de Green Deal Duurzame Zorg spreken de geneesmiddelenbedrijven de belofte uit de footprint van de gehele levenscyclus van geneesmiddelen terug te dringen.

Maar maatschappelijke verantwoord ondernemen gaat om meer dan ‘groen’. Het begint met het kennen van je belanghebbenden, opkomen voor patiënten, middelen ter beschikking stellen voor maatschappelijke projecten en een inclusieve, inspirerende en veilige werkomgeving bieden aan medewerkers en onze partners. Ook hier zullen we nader op ingaan tijdens de Dag van de Code.

Young Innovators of Medicines | “Eerlijk zullen we alles delen, of Netherlands first?” 

Is het normaal dat de westerse wereld als eerst toegang krijgt tot innovatieve behandelingen, zoals de coronavaccins? Of zou dit parallel geïntroduceerd kunnen worden in ontwikkelingslanden? En wat kunnen wij daar aan doen vanuit het kleine Nederland? Na deze sessie nodigen wij jullie uit om met ons onder het genot van een hapje en een borrel de zomer in te luiden.

Programma
Prof. dr. Tobias Rinke de Wit (UvA) zal ons meenemen in de ontwikkeling van het gezondheidssysteem in Afrika. Hij stond aan de voet van het beschikbaar krijgen van HIV/AIDS medicatie in Afrika, terwijl dit al 5 jaar in westerse landen op de markt was. In zijn presentatie zal hij ons meenemen in de lessen die hieruit (niet) geleerd zijn, welke good practices zijn er overgenomen tijdens de coronacrisis en waar moeten wij nog aan werken. Kunnen wij hier als Nederland iets voor betekenen of moeten we hier een globale aanpak voor hebben? En wat kunnen wij daar als YIM’ers aan bijdragen?

Om die vraag te verduidelijken, zal Niké Buijze ons meenemen in de Access to Medicine index. In deze index wordt een top 20 opgesteld op basis van wat innovatieve geneesmiddelenbedrijven doen om geneesmiddelen beschikbaar te maken in lage-en middeninkomens landen. Staat jouw bedrijf in de top 3? En wat kunnen wij als YIM’ers er aan doen om in die top 3 te komen?

VIG Talk | Van data naar patiëntgerichte behandeling 

9 juni 2022

Zorgverleners, patiënten en fabrikanten zijn gebaat bij de inzet van een geïntegreerd datamodel met zowel klinische als farmaceutische data. Maar hoe komen we tot een collectieve aanpak en welke veranderingen spelen in het zorgdataveld? Hierover gaat de VIG Talk van 9 juni.

De juiste data dragen bij aan een betere patiëntgerichte behandeling en aan gepast gebruik van geneesmiddelen. Eigenlijk is iedereen het daar wel over eens, maar hoe zorgen we ervoor dat die samenwerking ook daadwerkelijk van de grond komt? Twee sprekers uit het zorgveld buigen zich over deze vraag en komen met oplossingsrichtingen. Aan de hand van een aantal voorbeelden laten ze een aantal zien welke nieuwe inzichten er zijn verkregen dankzij samenwerking.

Sprekers
De eerste spreker is Luuk Renfurm, algemeen directeur van Farminform, een onafhankelijke en faciliterende datatrust van zorgdata die inzet op het ter beschikking stellen van de juiste datasets in het zorgveld. Volgens Renfurm is het van essentieel belang dat betrokken partijen meer gaan samenwerken en informatie delen: ‘Via co-creatie een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg’, aldus Renfurm. ‘Samen bereik je meer dan alleen.’

De tweede spreker is Ron Herings, professor Farmaco-epidemiologie en gezondheidszorgoptimalisatie bij het Amsterdam UMC. Hij is tevens oprichter en directeur van Pharmo, een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die zich toelegt op de studie van epidemiologie, medicijngebruik, medicijnveiligheid, gezondheidsresultaten en het gebruik van middelen in de gezondheidszorg. ‘We moeten met verstand naar data kijken, want dan wordt het pas waardevol’, zegt Herings.

Discussie
Na een korte presentatie gaat moderator Gerard Schouw (directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) met beide sprekers in gesprek over hun bijdragen. Deelnemers aan de VIG Talk kunnen zich via de chatfunctie mengen in de discussie en vragen stellen aan de gasten.

Aanmelden
De (online) VIG Talk wordt live uitgezonden, op donderdag 9 juni, van 16.00 tot 17.00 uur. Carla Vos, plaatsvervangend directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, is moderator. Deelnemers ontvangen kort voor het event een link voor online toegang.

Leiderschap – inclusie & diversiteit 

23 juni 2022

Als we binnen farma kijken naar diversiteit, dan valt dat behoorlijk tegen. We zien heel wat volledig afgevinkte lijstjes: man, wit, 50+, hoog opgeleid, heteroseksueel etc… en zeker aan de top… En dat is een gemiste kans. Want meer diversiteit in je team levert meer goede, nieuwe inzichten en meer creatieve, andere ideeën op!

Programma:
15:00 – 15:30 Inloop
15:30 – 18:00 Start programma met o.a. Joris Luyendijk
18:00 – 19:00 Netwerkborrel

VIG/YIM | Workshop Zorgcontractering 

1 juni 2022

Marieke en Thierry zullen ons op interactieve en energieke wijze meenemen in de dynamiek van de wereld van de zorgcontractering. Wat is nu precies de strategie & positionering van de zorgaanbieder en zorgverzekeraar? Wat is het belang van zorgcontractering? Hoe werkt nu het onderhandel- en contracteringsproces? En welke rol spelen de verschillende stakeholders zoals farmaceuten, huisartsen en patienten? Uiteraard is er na de workshop gelegenheid om na te praten.

Programma
15:30-16:00 Inloop

16:00-18:30 Workshop ‘’Zorgcontractering: een dynamisch werkveld!”

18:30-20:00 Borrel

VIG Talk | Publiek-private samenwerking 

Of het nu gaat om preklinisch of klinisch onderzoek, geen enkel geneesmiddel wordt tegenwoordig ontwikkeld zonder intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen. Hoe kunnen we dit proces optimaliseren? Dát is de kernvraag die moderator Gerard Schouw (directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) in deze VIG Talk zal voorleggen aan de twee sprekers.

Marc Bonten
Arts-microbioloog prof. dr. Marc Bonten is verbonden aan het UMC Utrecht. Sinds de COVID-19 pandemie is hij regelmatig te gast in de media. Zo gaf hij in het tv-programma Nieuwsuur de afgelopen twee jaar regelmatig zijn visie op de bestrijding van het coronavirus. Maar in deze VIG Talk kijkt hij vooral vooruit. Sinds 1 maart leidt Bonten namelijk een groot academisch netwerk voor klinisch onderzoek op het gebied van infectieziekten. Wat zijn de lessen uit de COVID-19 pandemie voor de publiek-private samenwerking in dit netwerk?

Teun van Gelder
Prof. dr. Teun van Gelder is internist-klinisch farmacoloog en hoogleraar geneesmiddelenontwikkeling aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij is een van de initiatiefnemers van het Nationaal Farmaceutisch Kenniscentrum, dat zich richt op de uitwisseling van kennis en het ondersteunen van academische onderzoekers bij geneesmiddelenontwikkeling.

Aanmelden
Deze online VIG Talk vindt plaats op donderdag 19 mei, van 16.00 tot 17.00 uur. Carla Vos, plaatsvervangen directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, is moderator. Deelnemers ontvangen kort voor het event een link voor online toegang.