Aanmelden Nieuwsbrief

* Zo kunt u het laatste nieuws ontvangen

Evenement categorieën: Event

VIG | Talk on Tour 

23 juni 2023

Tijdens de coronacrisis is binnen de EU vanuit verschillende kanten gepleit voor het weer meer zelf geneesmiddelen produceren om minder afhankelijk te zijn van voornamelijk China. De nadelen van productie in verre landen worden steeds meer gezien (kosten vervoer, milieu- en klimaatschade). Duurzame productie van geneesmiddelen in Nederland vertegenwoordigt zowel een economisch (hoogwaardige werkgelegenheid) als een sociaal belang (beschikbaarheid van duurzaam geproduceerde geneesmiddelen). Tegen deze achtergrond is het extra relevant om de geneesmiddelenproductie die al in Nederland aanwezig is, te koesteren en zo mogelijk uit te breiden.

Waarom in Oss?
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat in Oss de eerste geneesmiddelen werden gemaakt. De viering is een goede aanleiding om het belang van de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen in Nederland op de kaart te zetten. In Oss bevindt zich een unieke hotspot als het gaat om geneesmiddelenproductie:

- Research & Development op het Pivot Park door ruim 60 bedrijven, waaronder Pivot Park Screening Centre, Pharming, Acerta Pharma en BioConnection
- Grondstoffenproductie (chemisch en biochemisch) door Aspen API
- Grondstoffenproductie (biotechnologisch) door MSD
- Productie van anticonceptiemiddelen en vruchtbaarheidsbehandelingen voor vrouwen wereldwijd door Organon

Doel van de bijeenkomst
belang van duurzame geneesmiddelenproductie in Nederland laten zien
maatregelen bespreken die het duurzame investeringsklimaat bevorderen.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

13.30 uur Ontvangst door Wenny Raaijmakers (locatiedirecteur Organon Oss) en Petra Willems (managing director Organon Benelux)
14.00 – 15.00 uur Rondleiding in Experience Center*
15.00 -17.00 uur Interactieve sessie met sprekers vanuit industrie, wetenschap en politie, o.a. Rob Nelissen, Director Operations Organon en Thomas Grosfeld, teammanager economie, ondernemerschap en internationaal VNO-NCW en MKB Nederland over de vraag:

Hoe kunnen we in Nederland duurzame productie van geneesmiddelen stimuleren?
Dit onderwerp gaat iedereen aan die betrokken is bij een doelmatige en duurzame inzet van geneesmiddelen in Nederland: overheid, politiek, industrie, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, onderzoekers …

NVFM | Artificial Intelligence in healthcare & farma 

11 mei 2023

Technologische ontwikkelingen, digitale transformatie, Chat GTP4, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Mining, iedereen lijkt er mee bezig, je ziet het overal om je heen op Linkedin, in het nieuws, binnen je bedrijf, maar weet jij precies wat je er mee kan of misschien zelfs wel moet?

Bij de NVFM bijeenkomst van 11 mei as. gaan we een aantal van deze begrippen duiden, uitleggen en bespreken. We hebben sprekers en experts gevonden die ons meenemen op deze reis.

Hier blijft het niet alleen bij. Wat technologie van dit kaliber kan doen in de gezondheidszorg laat Prof. Dr. Hilgo Bruining ons zien, als laatste delen we praktische voorbeelden (en hiervan kunnen we er nog best een paar gebruiken) binnen farma.

Programma:
14:30 Opening door NVFM
14:40 De visionair - AI in Healthcare
15:30 Pauze - mogelijkheid tot netwerken
16:00 De behandelaar - Hilgo Bruining, Kinder psychiater, Prof. in neurobiologische ontwikkelingsstoornissen - AMC
16:45 Pauze - mogelijkheid tot netwerken
17:15 De bedrijven - toepassingen van AI in de praktijk - diverse sprekers
18:00 Netwerk borrel
19:00 Einde

Emerce | Digitale Transformatie: ruimte creëren voor verandering 

| 6 april 2023
| 13 april 2023

Krijg antwoord op vragen als:

- Wat zijn de grootste barrières voor digitale transformatie? En hoe doorbreek je ze?
- Wanneer verandert ‘digitale marketing’ in ‘digitale transformatie’?
- Hoe definieer je een roadmap voor digitale transformatie en hoe meet je voortgang?
- Hoe maak je van data een kans in plaats van een gevangenis?
- Wat zijn de vijf enablers van Organizational Transformation?
- Hoe bouw je teams die intrinsiek gemotiveerd zijn om de organisatie op te schudden?
- Wat doe je met mensen die verandering tegenwerken?
- Hoe gebruik je de vijf bovengenoemde enablers om ruimte en aanmoediging te creëren voor mensen die aan transformatie bijdragen?

HollandBIO | Innovation for health 

On 6 April 2023 at WTC Rotterdam, the 10th edition of the leading conference for key players in Health & Life Sciences, Innovation for Health, will take place! The theme for this next edition will be Digital Transformation in Healthcare.

At Innovation for Health 2023, you get to share insights, catch up on the latest trends, establish new or build upon valuable connections and collaborations, and much more. With our energizing programme, we bring top-notch speakers to the stage, display high-impact innovations, highlight best practices, and demonstrate inspiring developments in healthcare. Inspiring, interacting, and networking are at the heart of the conference. Moreover, the conference brings over 900 innovators, entrepreneurs, thought leaders, and other key players from Health & Life Sciences together to shape the future of healthcare together.

NVFM | Webinar Green Deal en Digitale Ledenvergadering 

16 maart 2023

Green Deal Duurzame Zorg, wat betekent dat voor jou?

De Green Deal Duurzame Zorg 3.0 is een feit. En daar kunnen wij ook aan bijdragen. Dat gaan we horen van betrokkenen, zowel vanuit onze bedrijven als van mensen uit de zorg. Dus wees er bij en vraag ze de hemd van het lijf.

Meteen daar achteraan vindt ook de digitale Algemene Ledenvergadering plaats. In een uur praat het bestuur jullie bij over de plannen voor 2023 en worden de officiële zaken als realisatie van 2022 en begroting 2023 en de bestuurssamenstelling afgerond.

Reuters Events | Empower Better Patient Outcomes through True Digital Health Co-Creation 

2 februari 2023

Achieve patient-first digital health innovation to increase engagement, access and adherence

Digital Health is fast becoming the pinnacle of pharma's outward - and inward - facing digital revolution. The opportunity to embed digital health solutions across all patient touch points, and drastically improve targeted care, is clear. But getting the solutions right can only be done in partnership with those living with the conditions they aim to address.

With a patient-embedded, collaborative approach, we can design and implement digital health solutions that are industry game-changing, build a high value case for regulators and change healthcare for the better.

Join our latest Reuters Events webinar with leading experts from Novo Nordisk, AstraZeneca, Teva Pharmaceuticals and Patient Information Forum to discover how you can empower better patient outcomes through true digital health co-creation.

You’ll learn how to:

· Prioritise patient voices when building digital health innovations and establish a structure for receiving and responding to input to improve treatment
· Develop a patient-centric design for your digital interaction to gain a deeper understanding of your patients to improve adherence
· Provide personalised patient engagement and smooth patient experiences through improved partnerships and digital health integration

HollandBIO | Year event 

19 januari 2023

Programma:
De dagindeling met tijdschema voor het programma is als volgt:

15:00-15:30 uur: Inloop en registratie
15:30-17:45 uur: Plenair programma:

Keynote 1: Jack Peart, Chief Business Officer Tropic Biosciences:
“Tropic is making tropical agriculture more productive and sustainable by using cutting-edge genetic innovation. During my keynote I will discuss the opportunities and challenges we face in applying these innovations to improve crops for the benefit of growers, consumers and our planet.”

Keynote 2: Emily Leproust, Ph.D., CEO and Co-Founder of Twist Bioscience:
“At Twist Bioscience, we use our synthetic DNA tools to help customers change the world for the better. During my keynote, I will share my insights into helping to make a positive difference in fields such as medicine, agriculture, industrial chemicals, and data storage.”

Keynote 3: Paul Stoffels, CEO Galapagos:
Bringing along his impressive track record of success in innovative drug discovery and development, and a wealth of experience in biotech and pharma, Paul Stoffels will share his insights into his journey through the sector, including the new strategy for Galapagos.

17:45-22:00 uur: Borrel, buffet en feest

Young Innovators of Medicines | Duurzaamheid in de farmaceutische industrie: welke impact kan jij maken? 

26 januari 2023

De YIM steunt de Green Deal Duurzame Zorg 2.0, die ook door de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is ondertekend.
Daarbij zet de sector in op vier pijlers: CO2-reductie, het terugdringen van medicijnresten in water, circulaire bedrijfsvoering en het stimuleren van een gezonde leefomgeving. Bron: Visiedocument Young Innovators of Medicine 2021

Tijdens het Nieuwjaarsevent zullen we verder kijken dan ons Visiedocument, namelijk naar wat jij kan bijdragen om de farmaceutische industrie duurzamer te maker. Maar hoe maken we een groot thema als duurzaamheid binnen de farmaceutische industrie toepasbaar voor in ieder lidbedrijf?

Om ons te inspireren, zal een panel van experts ons meenemen in de mogelijkheden die zij zagen en de ervaringen die ze hebben opgedaan.
Vervolgens gaan jullie in groepen aan de slag om praktische, duurzame ideeën op te stellen.

De opgestelde ideeën zullen in korte pitches plenair gepresenteerd worden.

Marketing in Farma LIVE! 

8 december 2022

Hoezo… verhalen? Verhalen zijn krachtig, empathisch, mooi en verbindend. Maar wat kun je er mee in de farma? 4 markante en ondernemende (zorg)professionals zullen daarover op donderdag 8 december a.s. hun licht laten schijnen met inspirerende verhalen en boeiende anekdotes. En uiteraard kun je je eigen verhaal ook kwijt, als het niet al tijdens het programma is, dan kan het zeker nog bij de netwerkborrel na afloop.

Bij wie je op verhaal kunt komen deze middag? We verheugen ons in het bijzondere gezelschap van:
- Janneke Wittekoek, Heartlife Klinieken: is er een cardioloog in de zaal? Jazeker! En deze middag moderator van dienst.
- John Kastelein, NewAmsterdam Pharma: van OK naar NASDAQ, dat moet een wereldprimeur zijn…
- Giuseppe Marzio, Chiaro: auteur van de bestseller “Winners have a story” en misschien wel het geweten van de middag.
- Yosef Safi Harb, Happitech: hoe detecteer je met een smartphone problemen met het hart?

Dus… tips, tricks en inspiratie nodig voor je eigen (farma)verhaal? Wil je gevoed en verkwikt 2023 tegemoet? Dat kan, met dit Marketing in Farma LIVE! evenement op donderdag 8 december in De Groene Afslag in Laren. Inloop vanaf 14.30 uur, om 15 uur start het programma en vanaf 17 uur gaan we sterke verhalen delen bij de borrel.

Let op: vol = vol! Dus meld je snel aan, maar dan reken wij wel echt op je komst.

Holland Bio | Biotech Thursday: going for the cure 

17 november 2022

De koplopers in de transitie naar gezondheid op maat richten zich niet alleen op behandeling, maar zelfs op genezing van ziekten. Cel- en gentherapieën of gepersonaliseerde RNA-behandelingen pakken ziektes bij de bron aan, met een eenmalige behandeling. Nederland barst van de partijen, van startup tot academisch tot fabriek, die zich bezig houden met deze innovaties. Tijdens Biotech Thursday: Going for the cure zet HollandBIO deze ontwikkelingen in de schijnwerpers.

Na een programma met drie interessante sprekers die vertellen over de cures die zij ontwikkelen sluiten we natuurlijk af met een gezellige borrel. Ben je er ook bij? Meld je snel aan!

Programma:

15:00: Deuren open
15:30 – 17:00: programma
17:00 – 18:00: borrel

Locatie

Tuinzaal Centraal Museum Utrecht
Nicolaasdwarsstraat 14
3512 XH Utrecht