Datum: 9 juni 2022
Tijd: 16:00 - 17:00
Locatie: Online
Event

Zorgverleners, patiënten en fabrikanten zijn gebaat bij de inzet van een geïntegreerd datamodel met zowel klinische als farmaceutische data. Maar hoe komen we tot een collectieve aanpak en welke veranderingen spelen in het zorgdataveld?