Datum: 19 november 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Online
Event

In de Toekomstagenda Geneesmiddelen schetst de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen haar visie voor de komende kabinetsperiode. ‘Durf te kiezen voor de positie van koploper en Europa’, staat in dit visiedocument, dat in september is gepubliceerd. Daarbij gaat het om koplopersposities op drie terreinen: snelle en brede toegang tot geneesmiddelen, beter en langer leven én Life Sciences & Health.