Datum: 5 juli 2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Online
Event

De zorg kan en moet duurzamer. Om dat voor elkaar te krijgen, draagt iedereen bij. Ook de geneesmiddelensector. Door het tekenen van de Green Deal Duurzame Zorg laten we zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Bovendien kunnen deelnemers zich hiermee positief onderscheiden.

Binnen de Green Deal werken partijen in de medicijnketen aan vier pijlers: CO2-reductie, circulair werken, terugdringen medicijnresten in het water en het creëren van een gezonde leefomgeving.