Aanmelden Nieuwsbrief

* Zo kunt u het laatste nieuws ontvangen

Blog Post

Gunstbetoonsmoesjesbingo! [blog]
Compliance
317 views

Gunstbetoonsmoesjesbingo! [blog] 

Twee jaar geleden maakte ik een Geneesmiddelenreclamesmoesjesbingo. Nu is het tijd voor een nieuwe versie: de gunstbetoonsmoesjesbingo. Welke smoesjes omtrent financiële relaties horen mensen op de compliance afdeling vaak, en waarom gaan ze niet op?

  • Spreker vraagt dit bedrag

“Maar dit is het bedrag dat de spreker vraagt. Als wij minder betalen, dan komt hij niet.”

Als het uurtarief dat de spreker vraagt hoger is dan toegestaan op grond van de maximum redelijke tarieven dienstverlening zorgprofessionals, dan is hierop maar één antwoord mogelijk: “Dan komt ie maar niet.”

  • Geen arts maar consultant

“De arts verleent deze dienst niet in zijn hoedanigheid van arts, maar in zijn hoedanigheid van consultant.”

Een beroepsbeoefenaar is een beroepsbeoefenaar. Hoeveel hoedanigheden iemand ook heeft: zolang hij een beroepsbeoefenaar is, gelden de regels voor financiële relaties met beroepsbeoefenaren, inclusief de daarbij horende maximum uurtarieven en melding aan het Transparantieregister Zorg.

  • Arts is met pensioen

“Deze beroepsbeoefenaar is met pensioen en niet langer BIG geregistreerd. De maximum uurtarieven zijn dus niet langer van toepassing.”

Wanneer een beroepsbeoefenaar niet langer BIG geregistreerd is, gaat het inderdaad niet langer om een financiële relatie met een beroepsbeoefenaar. De relatie valt dan niet langer onder artikel 6.3 van de Gedragscode (dienstverlening). Deze persoon – die je vraagt een dienst te verrichten op basis van zijn expertise – is echter nog wel iemand met invloed op het voorschrijfgedrag. Dat betekent dat de relatie valt onder artikel 6.5.2 Gedragscode. Dit artikel bepaalt onder andere dat de hoogte van de vergoeding niet verder mag gaan dan wat geldt voor vergelijkbare relaties met beroepsbeoefenaren. En langs die weg zijn de maximum uurtarieven toch van toepassing.

  • Sprekersbureau

“Wij betalen deze spreker niet rechtstreeks. Wij contracteren met en betalen aan een sprekersbureau. Daarom hoeft dit niet gemeld aan het Transparantieregister Zorg.”

Contracteren met en betalen aan een sprekersbureau mag. Maar dat betekent niet dat de financiële relatie niet gemeld hoeft te worden aan het Transparantieregister Zorg. De dienstverleningsovereenkomst dient te worden geregistreerd alsof deze is aangegaan met de beroepsbeoefenaar die daadwerkelijk de dienst verleent. Het sprekersbureau is slechts tussenpersoon.

  • Congresorganisatie

“Wij sponsoren de congresorganisatie. Het Transparantieregister Zorg is daarom niet relevant.”

Als het organisatiebureau een congres organiseert in opdracht van een vereniging, instelling of samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, moet de sponsorovereenkomst worden geregistreerd alsof deze is aangegaan met het betrokken samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren.

  • Buitenlandse vestiging betaalt

“Dit wordt betaald door onze buitenlandse vestiging. Die hoeft dat dus niet in Nederland aan het Transparantieregister Zorg te melden.”

Wíe het meldt, daar kun je afspraken over maken. Maar als een buitenlandse vestiging een financiële relatie aangaat met een in Nederland gevestigde beroepsbeoefenaar, dient die relatie wel degelijk in het Transparantieregister terecht te komen. De Nederlandse vestiging kan die melding ook doen. En de beroepsbeoefenaar kan het zelf doen.

  • Medische hulpmiddelen niet aangesloten bij CGR

“De medische hulpmiddelenindustrie is niet aangesloten bij de CGR dus met het Transparantieregister hebben die niets te schaften.”

Het klopt dat de medische hulpmiddelenindustrie een eigen gedragscode heeft. Maar deze industrie is wél aangesloten bij het Transparantieregister. Ook bepaalde financiële relaties tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals die medische hulpmiddelen gebruiken, moeten dus worden gemeld.

  • Enige die hier probleem van maakt

“Dit bedrijf is het enige dat hier een probleem van maakt.”

Het kan zo zijn dat de interne regelgeving van een bedrijf strikter is dan die van de wet- en regelgeving. Het kan ook zijn dat de regelgeving wel erg strikt wordt geïnterpreteerd. In dat geval kán een opmerking als deze aanleiding zijn die interpretatie eens opnieuw te bezien. Maar meestal gaan bij mij de alarmbellen af bij zo’n opmerking. En vraag ik me af: is het wel echt zo? En zelfs als het zo is, dan heeft jouw bedrijf daar vast een goede reden voor. Sta achter je beslissingen. Wat anderen doen, moeten zij weten.

  • Betaling aan ziekenhuis

“Wij betalen aan het ziekenhuis, dus deze dienstverleningsovereenkomst hoeft niet op naam van de beroepsbeoefenaar te worden geregistreerd.”

Dat klinkt logisch. Ik vínd het ook logisch. Want als de betaling aan het ziekenhuis plaats vindt, gaat het geld waarschijnlijk naar het ziekenhuis zelf. Niet naar de arts in privé. Naar zijn afdeling misschien, maar niet naar zijn portemonnee. Toch moet dienstverlening zoveel mogelijk op naam van de beroepsbeoefenaar worden gemeld. Het Transparantieregister beoogt daarmee meer transparantie te verschaffen over de intensiteit van de samenwerking, dan over de financiële relatie. Ik vraag me af of dit voor het publiek duidelijk genoeg is, en of dit geen vertekend beeld geeft. Maar vooralsnog is dit hoe het moet.

Smoesje

Ten slotte nog een opmerking over het begrip ‘smoesje’. Het begrip smoesje kan wellicht een ‘kwade’, ‘onoorbare’ intentie doen vermoeden. Iemand die een smoesje gebruikt, probeert willens en wetens ergens onderuit te komen. Zo heb ik het begrip hier niet bedoeld. Ik heb voor ‘smoesje’ gekozen om op een grappige manier een aantal argumenten te duiden die vaak worden gebruikt, maar niet opgaan. Dat komt doorgaans eerder voort uit onwetendheid, dan uit een intentie de regels te willen omzeilen. Met name bij beroepsbeoefenaren en tussenpersonen merk ik vaak dat het kennisniveau met betrekking tot de Gedragscode Geneesmiddelenreclame niet al te hoog is. Dat is geen opzet, maar een logisch gevolg van het feit dat dit niet de kern van hun werkzaamheden betreft. Gelukkig zijn er alwetende compliance managers die iedereen graag uitleggen hoe het zit. En als je twijfelt, pak je gewoon dit artikel er weer even bij.


Advocaat Marloes Meddens-Bakker
is eigenaar van MOON legal & compliance

Gerelateerd nieuws