Aanmelden Nieuwsbrief

* Zo kunt u het laatste nieuws ontvangen

Blog Post

10 vragen aan Luyten van den Berg – eigenaar van The Company Athletes [portret]
Carrière
Strategie
975 views

10 vragen aan Luyten van den Berg – eigenaar van The Company Athletes [portret] 

Na ruim 20 jaar werkzaam te zijn geweest bij AstraZeneca heeft Luyten van den Berg 2 jaar geleden zijn stoute (sport)schoenen aangetrokken om zijn eigen sportieve avontuur te beginnen. Zijn passie voor sport, onuitputtelijke energie en zijn jarenlange ervaring heeft hij samengebracht in zijn bedrijf: The Company Athletes. Een strategie- & consultancybureau met de focus op Healthcare waarbij hij in zijn aanpak gebruik maakt van verschillende topsportelementen. Zowel als metafoor als praktisch toepasbare onderdelen om team en strategie inhoud en vorm te geven: de leiderschap mindset, speelveld analyse, te hanteren materialen en spelregels, team en samenwerking, groei mindset en focus en drive om resultaten te realiseren. Helaas waren er het afgelopen jaar geen leiderschap- en brainstormsessies in de Alpen maar hij heeft genoeg geleerd en vond het een van zijn interessantste jaren ooit. Maak kennis met Luyten van den Berg en raak geïnspireerd door de ervaringen die hij deelt. 

1. Wat heeft je doen besluiten om, na ruim 20 jaar AstraZeneca, voor jezelf te starten?

Ik wilde heel graag mijn krachten op mijn eigen manier en vrij van een vaste context inzetten. Dit wilde ik doen bij meer dan alleen één bedrijf. Dit kan nu. Vanuit The Company Athletes help ik het Atletisch vermogen van mensen en organisaties vergroten. In een snel veranderende wereld komen we vanuit veerkracht, passie, drive, aanpassingsvermogen en in gezamenlijkheid tot bijzondere oplossingen en prestaties.

Het mooie is dat ik hierdoor ook meer ruimte heb om mijn creativiteit en ideeën te realiseren. Oftewel, dit geeft veel positieve energie. Deze energie eigen richting kunnen geven betekent altijd groei.

2. Zijn er dingen die je nu wel ziet die je eerder, toen je nog bij AstraZeneca werkte, niet zag?

Zeker weten. Misschien zag ik ze wel, maar ging ik er anders mee om.  Ik heb gemerkt dat mijn perceptie toen ik binnen de farma werkte toch vaak afweek van de realiteit. De drive en gerichtheid was er altijd maar je zit toch in een bubbel waardoor je niet altijd alles meer ziet, of alleen vanuit de bubbel. Je wordt je hiervan past echt bewust als je er geen deel meer van uitmaakt.

Ik heb gemerkt dat mijn perceptie toen ik binnen de farma werkte toch vaak afweek van de realiteit. De drive en gerichtheid was er altijd maar je zit toch in een bubbel waardoor je niet altijd alles meer ziet, of alleen vanuit de bubbel.

Ik zie nu ook in dat patiëntgerichtheid wat anders is dan snappen hoe patiënten in elkaar zitten. Nu pas hoor en zie ik wat er echt speelt bij een patiënt. Dit zelfde geldt voor de arts. Ik dacht te weten wat er leeft door bijvoorbeeld conclusies te trekken uit onderzoeken maar uiteindelijk blijkt dit in de praktijk toch grote verschillen te zijn. Ik zie nu pas vaak echt wat het kennisniveau en de drijfveren van de arts zijn. Ook heb ik ontdekt dat er een groot gat te dichten is tussen hetgeen de echte patiënt (patiënt perspectief) wil en hetgeen het zorgsysteem soms biedt. De farmaceut, artsen en patiënten willen wel allemaal hetzelfde maar ze spreken vaak net een andere taal.

Ik kom hier nu met name achter omdat ik als onafhankelijk consultant wordt gezien en in gesprek ben met alle partijen. Zorgpartijen kijken anders naar mij waardoor ik vaker gevraagd wordt om advies te geven en mede hierdoor ook de uitdagingen van de verschillende partijen te zien en te horen krijg. Die driehoeksinzichten (patiënt, zorgverlener en farmaceutisch bedrijven) zijn erg verhelderend.

3. Welke learnings heb je hieruit getrokken of zou je mee willen meegeven?

Probeer oprecht vanuit het belang van de patiënt en de betrokken zorgpartijen te denken. Scherp dat denken aan door altijd een kritische blik toe te laten en, waar mogelijk, staaf het met feiten. Gebruik dat altijd als startpunt!

Gebruik daar dus altijd externe kritische massa voor om jezelf te challengen. Challenge jezelf door vanuit een totaal ander kader naar de zorg of naar je product te kijken, vanuit een ander paradigma. Bijvoorbeeld vanuit de sport, wie zijn de spelers, wat zijn de spelregels, wat is de cultuur? Hierdoor is het makkelijker om de schoenen van de farmamarketeer even uit te trekken en tot andere inzichten te komen. Focus je op de verbindende factoren tussen partijen. Dit lijkt misschien een open deur maar is essentieel. Veelal wordt er toch vanuit eigen belang gehandeld in plaats van daadwerkelijk samen te werken en te verbinden. Dit vereist soms moed en betekent soms keuzes en investeringen die op de langere termijn gericht zijn.

4. Je hebt het over redefining the impossible, wat bedoel je hier precies mee?

Mijn idee van redefining the impossible is dat beperkende gedachten je laten denken dat iets niet mogelijk is. Maar in mijn optiek is alles mogelijk, als je maar anders denkt en durft. Voorwaarde is wel dat je een plan maakt, mensen meeneemt en ervoor gaat. Als je die stap durft te nemen kan je ver komen en met de juiste drive alles bereiken wat je maar wil. Denk daarbij weer aan het verbinden van mensen, technieken en hun krachten om resultaten te boeken. Dat is toch een fantastisch uitgangspunt: “Alles is mogelijk”!

De Fosbury Flop… een voorbeeld van een radicale verandering

Als ik erover nadenk zijn er vele kleinere en grotere voorbeelden waarbij paradigma’s werden doorbroken. Zoals de inzet en ontwikkeling van het webcallteam ver voordat de markt hier al mee bezig was, maar ook de ontwikkeling van de brand strategy days waarbij hele brandteams een week uit hun normale ‘werk’ werden gehaald.  En extern het model van standjes bij grote congressen compleet anders invullen. Investeringen vrijmaken voor lange termijn patiëntwaarde en preventie in plaats van korte termijn doelstellingen. Je hebt inspirerend leiderschap en doorzettingsvermogen nodig om kleine en grote veranderingen gedaan te krijgen. Zoals in de topsport, soms zijn het incrementele veranderingen die het  verschil maken, maar soms is het een radicale verandering zoals de “fosbury flop” dat ooit was bij het hoogspringen.

5. Waar haal jij je energie en inspiratie vandaan?

Mensen! Mensen met positieve energie, mensen met een passie en wil om te ontwikkelen en mensen met vernieuwende ideeën. Daarnaast uit buitengewone prestaties (klein en groot), inspirerende omgevingen en boeken.

6. Je gebruikt topsportelementen om duurzame veranderingen teweeg te brengen middels een Athletes approach? Waarom topsportelementen?

Om uit de farmamarketeer bubbel te stappen en op een andere manier naar een uitdaging te kijken heb je een metafoor nodig. Topsport spreekt ontzettend tot de verbeelding. Mensen herkennen vanuit de topsport de verbinding en ambitie. Daarnaast bevat topsport de juiste elementen die je nodig hebt om succesvol te zijn en doelen te behalen.

Het helpt ook om vanuit deze metafoor inzichten te verkrijgen door bijvoorbeeld vragen te stellen als: Wat is de mindset? Hoe kijken jullie naar jezelf? Spelen jullie de Champions League of doen jullie mee met de clubkampioenschappen? Daarbij zet ik in op een continu lerend systeem gericht op mens en organisatie: plan, do, act, re-act.

7. Welke basisingrediënten zijn binnen een brandteam volgens jou hoe dan ook nodig om duurzame veranderingen teweeg te brengen? 

Vertrouwen, het hebben van een gezamenlijk doel en/of uitdaging, passie en commitment hierop, de wil om samen te werken en tot slot een omgeving die stimulerend is, waarin mensen vanuit vertrouwen met vernieuwende ideeën kunnen komen om zaken te veranderen en te verbeteren op weg naar groei en succes. Dit leidt ook tot plezier hebben in wat we doen en dat is de kern! Laten we ook gewoon plezier hebben in wat we doen.

8. Welke activiteiten zouden farmamarketeers meer moeten doen? En meer moeten laten?

Ik zou zeggen, meer aanwezig zijn daar waar je wilt dat je product de impact heeft. As close as possible and as much as possible! Oftewel dichter bij je klant; de patiënt en de arts. Zorg dat je met meer activiteiten ‘in de spreekkamer’ bij de dokter en patiënt komt. Alle activiteiten die niet bijdragen aan het maken van impact zou je moeten laten. Maak duidelijke keuzes dus. Succes verzekerd!

9. Ik ken jou als een persoon die altijd kansen en mogelijkheden ziet, hoe is dit jou het afgelopen jaar afgegaan?

Het is mijn meest interessantste jaar ooit geweest. Dat komt omdat ik goed gedij bij enorme veranderingen. Op zulke momenten komen nog meer mijn creativiteit en ideeën naar boven. Ik zie vooral kansen en krijg energie om alles uit die kansen te halen en op zoek te gaan naar wat we anders en beter kunnen doen. Het van de “nood” een “deugt” zien te maken.

Het mooie vind ik dat door dit jaar alles in een sneltreinvaart is gegaan en ook ik heel snel heb moeten schakelen. Dat heeft mij heel veel gebracht. Het heeft mij het inzicht gegeven dat hoe urgenter de aanleiding, hoe gemotiveerder mensen zijn om te veranderen. Eigenlijk het BJ Fogg Behaviour model in de praktijk. Dit model legt uit dat je op de knoppen van drie elementen moet drukken wil iemand een bepaald gedrag vertonen, nl motivation, ability en trigger. COVID was en is hierin de urgente trigger die zorgt voor een enorme motivatie om de ability (digitale competenties) versneld te omarmen en uit te breiden.

Het Fogg Behavioural Model

Door de COVID trigger heb ik gemerkt dat de motivatie om dingen anders te gaan doen, binnen de farmaceuten maar eigenlijk binnen alle sectoren enorm is gestegen. De trigger zorgde ervoor dat iedereen in een sneltreinvaart zijn/haar gedrag heeft aangepast. Logisch want als er druk op de ketel staat en de noodzaak hoog is neemt de motivatie toe. Dat is mooi en moeten we vasthouden!

10. Wat zou je zelf nog als tip willen meegeven?

Zorg dat je als farmamarketeer NU het momentum pakt om vanuit deze COVID trigger mindset zo hard mogelijk de toekomst in te lopen! Hard lopen en zo min mogelijk terugvallen in oude gewoontes. Wees je bewust van de mogelijkheden die er nu zijn, de kansen die dit biedt om zaken te versnellen en te veranderen.  Fit for the future!

Lisanne Huisman is Marketing Consultant bij Cross Media Nederland.

Gerelateerd nieuws