Aanmelden Nieuwsbrief

* Zo kunt u het laatste nieuws ontvangen

Blog Post

Beste sales-rep: graag videobellen, een telefoontje mag ook en anders maar even niet…[blog]
Onderzoek
653 views

Beste sales-rep: graag videobellen, een telefoontje mag ook en anders maar even niet…[blog] 

Nadat wij hier schreven dat je HCP’s in coronatijd prima kunt benaderen maar dat je het dan wel over de onderzoekende boeg moet gooien, kregen we van veel farmaceutische bedrijven de vraag welke communicatiekanalen daarbij (on)geschikt zijn. Niet zo vreemd, want sinds de komst van COVID-19 ervaren veel bedrijven in de sector moeilijkheden in de contacten met hun doelgroepen. Sommige zorgverleners waren moeilijker bereikbaar terwijl anderen juist meer tijd namen voor contacten (al dan niet digitaal). Daarnaast besloten veel farmaceutische bedrijven er zelf toe om tijdelijk de contacten op te schorten. Wij hebben inmiddels begrepen van een deel van de verschillende healthcare professionals dat ze er geen problemen mee hebben om benaderd te worden.

Wij waren benieuwd wat deze verandering nou precies behelste en hebben daarom de afgelopen maanden een grootschalig multiclient onderzoek uitgevoerd onder onze panelleden om in kaart te brengen wat de impact van COVID-19 was op de dagelijkse werkzaamheden van zorgverleners en hun contacten met farmaceutische bedrijven. In totaal hebben 800 healthcare professionals (huisartsen, (ziekenhuis)apothekers en diverse medisch specialisten) deelgenomen aan dit kwantitatieve online onderzoek.

Structurele verschuiving in het contact met patiënten

Op de vraag in hoeverre men een verschuiving ziet in het contact met patiënten, verwacht ongeveer 44% een structurele verschuiving van reguliere face-to-face contacten naar andere vormen van contact met patiënten, zoals telefonisch (31%), email (5%), chat (2%) en videobellen (6%). In #essentie denken ze wel dat ze de zorg goed kunnen verlenen. Maar bij sommige beroepsgroepen maakt men zich zorgen of ze de patiënt wel op tijd zien. Opvallend is dat men voornamelijk een verschuiving ziet naar telefonisch contact en in veel mindere mate naar videobellen.

Veranderingen in kanaalvoorkeuren van de HCP’s 

Als we kijken naar het contact met farmaceutische bedrijven, is een aantal verschuivingen zichtbaar.

Een deel van de respondenten heeft helemaal geen behoefte meer aan (persoonlijk) contact met de farmaceutische industrie. Het is dus meer dan ooit zaak om slim in te spelen op jouw eigen doelgroep en goed uit te zoeken waar men wel behoefte aan heeft en waarom.

Mieke Jansen is Senior Consultant bij samhealth

Gerelateerd nieuws