Aanmelden Nieuwsbrief

* Zo kunt u het laatste nieuws ontvangen

Blog Post

Wat Artificial Intelligence kan betekenen voor healthcare en farma [blog]
Digital
Strategie
150 views

Wat Artificial Intelligence kan betekenen voor healthcare en farma [blog] 

Komende jaren wordt een hoos aan nieuwe mogelijkheden verwacht als het gaat om digitale ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Dit biedt ook farmaceutische bedrijven nieuwe kansen. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van spraakherkenning om een lifeline met patiënten tot stand te brengen.

Digitale innovatie heeft de potentie om bedrijven te helpen om hun communicatie en relaties met patiënten te transformeren, waardoor er steeds meer waardevolle connecties mogelijk worden.

Maar wat zijn die nieuwe ontwikkelingen/kansen nu concreet?

Een derde van de Amerikanen heeft bijvoorbeeld al een stemassistent in gebruik zoals Siri of Alexa. In 2019 was al een stijging te zien van 9,5% ten opzichte van 2018. Spraakherkenningstechnologie is een van de mogelijkheden om via laagdrempelige, persoonlijke interactie de zorg voor patiënten te verbeteren. Het is niet langer nodig om gebruik te maken van een ​​scherm of een toetsenbord. Dit is een duidelijk voordeel voor een grote groep ouderen en mensen voor wie typen fysiek lastig is. AI assistenten zijn op die manier een begeleider of partner door met behulp van stem gebruikers eraan te herinneren om bijvoorbeeld medicijnen te nemen of medische afspraken niet te vergeten. Chronische patiënten hebben hier vooral behoefte aan, zeker als er sprake is van multimorbiteiten en/of als de behandeling erg complex is.  En het kan ook een krachtig communicatiehulpmiddel zijn voor mensen met geheugenproblemen.

Spraakgestuurde interactie met patiënten biedt een unieke kans om compliance te stimuleren en zo betere resultaten te behalen, puur door patiënten te helpen medicatie op tijd te nemen. Maar als je nog verder kijkt kun je voice recording ook inzetten om onverwachte nieuwe symptomen (bijv. kortademigheid of plotse aanvallen van pijn) te registeren. Je afspraak met je behandelaar kan door het opnemen van regelmatige berichtjes zoveel meer vertellen dan nu het geval is.

En er zijn ook andere mogelijkheden. Veranderingen in de geestelijke gezondheid van een persoon bijvoorbeeld kan beter worden gemonitord. Er is zelfs al onderzoek waaruit is gebleken dat een depressie te detecteren is via spraak.

Alle bovenstaande opties bieden kansen voor bedrijven om proactief een relatie te bouwen met mensen lang voordat ze in de rij staan ​​om een recept op te halen. Nu is er de kans voor bedrijven in healthcare om met inzet van deze nieuwe communicatietechnologie een holistische relatie te bouwen met patiënten die hen helpt verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid.

Public Eyes is momenteel bezig met het inventariseren van de mogelijkheden om met gebruik van deze nieuwe technieken communicatie meer vorm te geven. Graag horen we van bedrijven die hier ook mee bezig zijn!  

Yvonne Massar

yvonne@publiceyes.nl

Public Eyes Healthcare Communications

Gerelateerd nieuws