Aanmelden Nieuwsbrief

* Zo kunt u het laatste nieuws ontvangen

Blog Post

Het DNA van Ferring (deel 2) [dossier]
Communicatie
Digital
Strategie
425 views

Het DNA van Ferring (deel 2) [dossier] 

Op 13 december 2019 verscheen deel 1 van dit tweeluik over de manier waarop Ferring Pharmaceuticals waardegedreven zorg organiseert. Dit is het tweede deel, opgetekend door Paula van Gelderen

Je moet ergens beginnen

Oké, het startpunt is dus uitkomsten, begrijp ik. Is er dan ook contact met ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurements)? Het project blijkt verfrissend pragmatisch te zijn ingestoken: “Op dit moment niet, omdat er geen aanleiding voor is”, vertelt Naomi, “we hebben met fertiliteit gekozen voor uitkomstmaten die redelijk voor de hand liggen. ICHOM heeft een uitkomsten set voor zwangerschap en geboorte. De uitkomsten die daar gedefinieerd zijn, zijn voor een groot deel te projecteren op fertiliteit. Er zijn misschien wel subsets van uitkomsten die we in ons specifieke project missen, maar je moet ergens beginnen”.

MijnFertiCoach

Het project is vier jaar geleden gestart met de centrale vraag: hoe voegen we waarde toe, zodat de uitkomsten voor patiënt en partner in een fertiliteitstraject verbeteren? Er werd gestart met een patiënten focusgroep, de conclusies werden getoetst met een denktank van artsen en na flink wat literatuuronderzoek bleek e er een positieve business case. Deze vormde de basis voor het ontwikkelen van een coachingsprogramma voor subfertiele koppels: MijnFertiCoach. Naomi begeleidt de implementatie van deze e-health tool bij ziekenhuizen die vanuit dit gekozen uitgangspunt – leefstijl – de uitkomsten voor patiënten willen verbeteren. Ellen, die zich vooral met de inhoud en de constructie bezighoudt, benadrukt hoe prettig het is om ogen en oren in het veld te hebben. “Op die manier ontstaat er een continue verbeterslag, waarbij ook onze IT-manager een belangrijke rol speelt”.

Een hele concrete oplossing

MijnFertiCoach richt zich op alleenstaanden of koppels die een kinderwens hebben en daarvoor een fertiliteitsbehandeling ondergaan. Om hun uitgangspositie bij aanvang van de behandeling te verbeteren wordt hun eerst een combinatie van een leefstijlprogramma aangeboden via MijnFertiCoach. Uit literatuuronderzoek blijkt dat hier veel winst te behalen valt. Welke leefstijlmodules “aan” gaan, wordt van patiënt tot patiënt individueel bepaald in overleg tussen de behandelaar en patiënt. De resultaten die de deelnemer behaalt, worden vertaald naar een dashboard. De arts of verpleegkundige bespreekt dit tijdens het consult.

Daarnaast is er veel onderzoek gedaan naar de patient journey, waaruit blijkt dat deze groep jonge vrouwen heel graag zelf iets willen doen om hun kansen op een zwangerschap te vergroten. Ook willen zij meer transparantie en de juiste informatie op het juiste moment.

Voor MijnFertiCoach is uitgerekend dat het programma niet alleen de uitkomsten kan verbeteren, maar ook de kosten zou kunnen reduceren. Bijvoorbeeld doordat er minder complicaties zijn, de kinderen gezonder op de wereld komen, of omdat er minder fertiliteitsbehandelingen nodig zijn. “Dat moet op de langere termijn nog bewezen worden, maar op basis van studies over leefstijl en fertiliteit kan verondersteld worden  dat het de kosten van de fertiliteitsbehandeling naar beneden brengt. Misschien niet voor iedere individuele patiënt, maar wel voor de populatie als geheel”, nuanceert Naomi.

Zichtbaar blijven

Ik ben niet alleen onder de indruk van het verhaal, maar zeker ook van het doorzettingsvermogen en de lange adem die voor het project nodig zijn. De reactie van Ellen en Naomi is echter simpel: het gaat om een strategische keuze van het Nederlandse filiaal en wat hen betreft de juiste weg vooruit. Als dit echter een Nederlandse beslissing is, hoe verloopt dan de samenwerking met het hoofdkantoor, wil ik weten.

Ellen geeft aan dat het de zaken wel iedere keer opnieuw op orde moeten zijn. “Deze aanpak moet ons ook succes brengen en dat moeten we aannemelijk maken. Het gaat erom draagvlak te creëren, want de investeringen komen van het hoofdkantoor. Op dit moment snappen ze wat we hier doen en waarom we het doen. Maar we moeten zichtbaar blijven, onze successen delen en blijven uitleggen”.

“MijnFertiCoach is beschikbaar voor de collega-landen. Op dit moment hebben met name de Scandinavische landen belangstelling.”, vertelt Naomi. “Het punt is dat het concept niet wereldwijd geaccepteerd wordt. En dan bedoel ik niet alleen VBHC zelf, maar ook het uitgangspunt dat leefstijl van belang is bij een fertiliteitsbehandeling. Daar zijn soms grote verschillen in opvatting over tussen de landen”.

Tips

Tot slot wil ik graag weten welke tips Ellen en Naomi zouden geven aan iemand die met VBHC aan de slag wil. Het antwoord is duidelijk: VBHC begint bij de patiënt. Start met focusgroepen en zoek naar de pijnpunten in de patient journey.

En zorg ervoor dat je de organisatie mee hebt: niet alleen je eigen team, maar ook het MT. Het is een lange-termijntraject, waarbij je de support moet hebben van het management. Je verdient het niet binnen één jaar terug, dus lange termijnvisie is onontbeerlijk. En tot slot: altijd toetsen aan uitkomstmaten. Anders kan het leuk zijn voor de patiënt – als service of efficiencyslag – maar is het geen VBHC. En laten we waken over het gebruik van die term!

Paula van Gelderen is eigenaar van marketingcommunicatie en projectbureau Bridging Brains.

Gerelateerd nieuws

Geef een antwoord

Required fields are marked *