Aanmelden Nieuwsbrief

* Zo kunt u het laatste nieuws ontvangen

Blog Post

De patiënt centraal: feit of fabel? [opinie]
Opinie
Strategie
884 views

De patiënt centraal: feit of fabel? [opinie] 

Een interview met Carla van de Guchte, expert op het gebied van patient centricity en persoongerichte zorg.

We hebben er onze mond van vol in Nederland: de patiënt centraal stellen. Dat willen we toch allemaal? Benieuwd naar wat de patient centricity expert hierover te melden heeft zocht ik contact met Carla van de Guchte en interviewde haar over haar drijfveren.

Wat betreft het centraal stellen van de patiënt is Carla’s ervaring dat binnen de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie er allerlei mooie initiatieven ontstaan ten aanzien van patiëntgericht werken. Echter, zij ziet ook dat de invulling, uitvoering en implementatie nog regelmatig te wensen overlaat. Patiëntgericht werken is geen promotionele activiteit. Het vraagt om een denk -en cultuuromslag binnen organisaties .  “Het betekent dat patiënten centraal moeten staan ​​bij alles wat we doen, van hoe we dagelijkse beslissingen nemen tot hoe we onze medicijnen en zorg ontwikkelen.  Dit vergt een cross-functionele, bedrijfsbrede aanpak” aldus Carla.

Op de vraag wat Carla drijft om zich met hart en ziel in te zetten legt ze me uit dat ze haar loopbaan ooit begonnen is als verpleegkundige, waarna ze zich in nationale en internationale banen heeft gespecialiseerd in effectieve projecten die van invloed zijn op de patiëntervaringen. Zij heeft van patiënten geleerd dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte, maar dat het gaat om het vergroten van de zelfredzaamheid en weer de regie over je eigen leven terug krijgen. De zorg moet aansluiten bij het eigen, unieke persoonlijke herstelproces. Carla zou graag zelfs nog een stap verder gaan en niet alleen die patiënt centraal stellen maar de mens centraal stellen. “Ik wil zorg neerzetten die uitgaat van de mens en zijn verlangens”.

Carla merkt echter in de dagelijkse praktijk dat het daadwerkelijk uitvoeren van patiëntgericht werken op heel wat weerstand stuit. Zij hoort regelmatig “dit vraagt om een totaal andere aanpak”, “ik heb hier geen tijd voor” en “wat gaat me dit opleveren in ROI”. Maar om therapietrouw te verbeteren of gezondheid gerelateerd gedrag te veranderen is inzicht in gezondheid, ziekteperceptie, persoonlijke doelen, motivaties, overtuigingen (medicatiegebruik) en prioriteiten van patiënten belangrijk. Daarmee wordt een nieuwe, diepere en emotioneel rijkere laag aan de journey toegevoegd..

Het is dan ook van belang dit goed in kaart te brengen door bijvoorbeeld gedegen onderzoek te doen en daarin ook te segmenteren.  Carla geeft aan dat segmentatie een prachtige tool is om zorg op maat te leveren en te evalueren. Het segmentatieproces van patiënten blijft namelijk dynamisch, doordat bepaalde educatie, levensgebeurtenissen of ziektestadia iemand naar een ander segment doet verschuiven.  

Patiëntgericht werken is een culturele verschuiving.  Het betekent afstappen van de traditionele manier van werken. Momenteel werken we in silo’s. Bedrijven doen hun best, maar we kunnen de beste waarde voor patiënten niet leveren, tenzij we onze inspanningen coördineren. We hebben een collectieve verantwoordelijkheid om patiënten in hun hele behandeltraject te begeleiden. ” Bottom line vanuit het patiëntenperspectief is de samenhang in de zorg essentieel. Om een voor de patiënt samenhangend zorgaanbod te realiseren, is sectoroverschrijdende samenwerking nodig als we de mogelijkheid van persoonsgericht werken naar het volgende niveau willen tillen. Dit zien we overigens in sommige gevallen al terug komen m.b.v. value based healthcare.

Gerelateerd nieuws