Aanmelden Nieuwsbrief

* Zo kunt u het laatste nieuws ontvangen

Blog Post

Begrijpen we wel écht wat de patiënt beweegt? [stelling]
Communicatie
Onderzoek
Opinie
Strategie
847 views

Begrijpen we wel écht wat de patiënt beweegt? [stelling] 

Het centraal stellen van de patiënt is een hot topic. Maar hoe kun je dat doen zonder hem te begrijpen, zonder nieuwsgierig te zijn naar zijn behoeften en drijfveren? Ik ben er van overtuigd dat we echt moeten willen weten wat de patiënt beweegt, dat we door moeten dringen tot de diepere essentie van zijn of haar behoeften willen we de patiënt daadwerkelijk centraal stellen. Ik ben dan ook nieuwsgierig naar de drijfveren van de patiënt, maar net zo zeer van de zorgverlener! Al jaren wil ik weten hoe ze denken en wat ze drijft. Waar overeenkomsten zitten en waar verschillen. En kunnen we wel praten over de patiënt? We zijn toch allemaal individuen?

Deze nieuwsgierigheid heeft er toe geleid dat ons bedrijf in 2015 een grootschalig onderzoek heeft uitgevoerd om de wensen en behoeften van diabetes- en kankerpatiënten in kaart te brengen. De patiënten werkten volmondig mee en ze vonden het fijn om uitgebreid met een “neutrale” persoon over hun ziekte te praten. Sindsdien hebben wij vele patiëntenreizen in kaart gebracht. We zien onder meer dat iedere patiënt eigen behoeftes en verlangens heeft, maar dat er onder bepaalde omstandigheden wel basisbehoeften zijn die patiënten gemeen hebben. Ook hebben we ontdekt dat de basisbehoeften van de patiënten, naast het moment van hun reis, ook per ziektebeeld sterk verschillen. Dit kan grote impact hebben op de vorm maar ook de breedte en diepte van informatie die de patiënten nodig hebben om met hun ziekte om te gaan.

Inzicht in drijfveren met DISC

Om deze behoeften van patiënten goed in beeld te brengen blijkt het DISC model uitstekend te werken (mens/taak en snel/rustige dimensie). Hoezo nou weer zo’n kleurenmodel, iedereen werkt hier toch mee? vraagt u zich misschien af. Dat kan zijn, maar DISC blijkt ontzettend goed te differentiëren waardoor we patiënten echt veel beter begrijpen. Het blijkt ook dat patiënten per ziektebeeld anders reageren. Zie hieronder bijvoorbeeld hoe de verschillende type patiënten in de basis reageren op kanker:

Bron: samhealth

Ik vind het een enorme vooruitgang dat er de laatste jaren een toenemende zoektocht is naar wat patiënten drijft. De patiënt centraal wordt zo steeds meer in praktijk gebracht. Zorginstellingen, maar ook farmaceutische bedrijven, zijn steeds meer geïnteresseerd in ‘de reis van de patiënt’ in de zorgbehoeften en hoe deze te optimaliseren. Zowel voor grote indicaties als voor zeldzame aandoeningen is men nieuwsgierig hoe de patiënt de reis maakt.. Ook  de patiëntenverenigingen werken hieraan actief mee en pakken hun eigen rol. Het is toch geweldig om te zien dat door de combinatie van de verschillende spelers in de zorgmarkt en het echt begrijpen van de patiënt en wat die nodig heeft, prachtige initiatieven ontstaan, waardoor de patiënt daadwerkelijk centraal komt te staan!!

Cornelie Abrahams
samhealth

Gerelateerd nieuws