Aanmelden Nieuwsbrief

* Zo kunt u het laatste nieuws ontvangen

Blog Post

Transparantie in de zorg… hoe gaat het daar eigenlijk mee? [impressie]
Communicatie
Onderzoek
Strategie
835 views

Transparantie in de zorg… hoe gaat het daar eigenlijk mee? [impressie] 

Je kent het vast: zodra we ergens last van (denken te) hebben gaan we als eerste Googelen, nog voordat we de stap maken om de huisarts te bellen. Met alle informatie die te vinden is op het internet is de afgelopen jaren de zelfdiagnostiek aanmerkelijk toegenomen. Negen op de tien mensen raadplegen het web als ze informatie zoeken over gezondheid en zorg. Er is heel veel te vinden op het internet, maar is het ook de juiste informatie? En hoe kun je hier als marketeer op inspelen om kwalitatieve en relevante informatie te bezorgen bij de patiënt die hier dus gretig naar op zoek is?

Op 5 juli jongstleden is De Transparantiemonitor 2018 gepubliceerd. In de Transparantiemonitor wordt jaarlijks onderzocht hoe transparantie in de zorg zich ontwikkelt en wat dat oplevert voor het vinden van de best passende zorg. Hiertoe worden meningen en ervaringen van patiënten en artsen in kaart gebracht en vinden verschillende casestudies plaats naar specifieke initiatieven.

Voor de marketeer binnen de farma geeft De Transparantiemonitor waardevolle informatie over hoe de patiënt zijn of haar informatie op dit moment consumeert en hoe ze dit in de toekomst willen blijven doen. Deze informatie kan zeer waardevol zijn voor het opstellen van jouw contentstrategie richting zowel de patiënt als de arts.

Online zoekgedrag in kaart gebracht

Het eerste wat opvalt in het rapport is dat zorggebruikers veel vaker aangeven dat zij zochten naar informatie over gezondheidsklachten, aandoeningen en ook naar behandelingen. Dit in tegenstelling tot informatie naar een zorgaanbieder of zorgverlener. Veel van de mensen die informatie zochten over gezondheidsklachten gaven aan dat zij geholpen waren met de informatie die zij vonden veelal in de geruststelling maar ook wat zij met de klachten/aandoening moesten doen en of ze de stap naar een arts moesten ondernemen. Dit zelfde beeld wordt ook geschetst bij de informatie over de beste behandeling en welke behandelingen er beschikbaar zijn. De gewonnen informatie neemt de zorggebruiker dan ook steeds vaker mee in het consult. Ook de arts heeft hier baat bij, het consult verloopt vaak beter als de zorggebruiker zichzelf vooraf al heeft geïnformeerd.

Shared Decision Making: steeds vaker maar voor verbetering vatbaar

De samenwerking tussen de arts en de zorggebruiker is dan ook een belangrijk punt in dit rapport. Het gezamenlijk beslissen is iets wat de laatste jaren zeker toeneemt maar waar dus klaarblijkelijk nog steeds ruimte voor verbetering in zit. De zorggebruiker is van mening dat het soms te veel ‘zenden’ is vanuit de arts terwijl luisteren en doorvragen tijdens het consult beter is. Daarnaast is tijdgebrek ook een punt van aandacht. Het is vaak niet mogelijk om zowel de behandelopties als de behandelkeuze allemaal te bespreken. In veel gevallen zal de patiënt eerst de opties moeten overwegen om deze in een vervolgconsult de keuze te maken. In de informatievoorziening nadat het consult heeft plaatsgevonden kun jij als marketeer een rol spelen.

Want door inzicht te krijgen in het zoekgedrag van zorggebruikers kan informatie gericht worden aangeboden via de bronnen die de voorkeur hebben van zorggebruikers. Probeer de patiënt te informeren over diagnose, ziekte en verloop van de behandeling. Maar ook op de emotionele ondersteuning valt winst te behalen. Bied de patiënten een manier om met hun ziekte om te gaan. Dit kan worden gedaan door middel van counseling, telefonische ondersteuning en andere initiatieven.

Wil je het gehele rapport inzien? Deze is hier terug te vinden.

Over Miletson
Miletson de Freitas is Salesmanager bij Cross Media Nederland en helpt  farmaceuten bij het bereiken van hun doelgroep.

Gerelateerd nieuws