Aanmelden Nieuwsbrief

* Zo kunt u het laatste nieuws ontvangen

Blog Post

Nieuwe inzichten over VBHC [portret]
Onderzoek
Opinie
Strategie
1.122 views

Nieuwe inzichten over VBHC [portret] 

Op mijn laatste blog over Value Based Healthcare heb ik veel reacties gekregen. Dat is fijn, omdat ik dan weet dat het gelezen wordt, en het heeft me ook in contact gebracht met één van de frontrunners van Value Based Healthcare in Nederland: Amgen. In een persoonlijk gesprek met Jannie van den Broek, director Value, Access and Policy, werd veel duidelijk over hoe VBHC ook kan leiden tot kwaliteits- en waardeverbetering in de zorg. In dit artikel ga ik in op de goede voorbeelden van Value Based Healthcare zoals die zijn uitgelegd door Jannie van den Broek.

Bij Amgen, een biotechbedrijf dat geneesmiddelen verkoopt, is al geruime tijd een kentering gaande in hoe zij tegen de zorg aankijken. Zij pleiten ervoor om de zorg uitkomstgericht te maken volgens de principes van Value Based Healthcare. Dus niet meer gefocust op het aantal ingrepen – zoals operaties, therapieën en medicijnen – maar op het resultaat ervan. En gericht op de resultaten waar de patiënt het meeste baat bij heeft.

Vanuit haar eigen ervaring, maar ook bij veel andere instellingen, ziet Amgen dat uitkomstgerichte zorg echt werkt. Zo zijn de Santeon ziekenhuizen al in 2016 de uitkomsten van borstkankerzorg gaan monitoren en op basis van deze uitkomsten gestart met verbetercycli. Al na anderhalf jaar is de borstkankerzorg in de Santeon ziekenhuizen verbeterd en gaan patiënten sneller naar huis na een borstsparende operatie, beslissen ze mee over de behandeling, ondergaan ze minder heroperaties en praten ze mee over verbeteringen. Dat is met recht waardevol voor de patiënt te noemen! Maar ook de uitkomstenset die is ontwikkeld in het LUMC is een voorbeeld waarmee osteoporosezorg op patiëntniveau zal verbeteren 1, aldus Jannie van den Broek.

Jannie is er van overtuigd dat niet enkel ziekenhuizen hiermee bezig zijn. Vele partijen in de zorg hebben als doelstelling om de zorg uitkomstgericht, en de resultaten transparant, te maken. Dit sluit volledig aan bij de doelstelling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, om in 2022 voor 50% van de ziektelast uitkomstinformatie beschikbaar te hebben om samen beslissen in de spreekkamer te bevorderen. Rond deze ambitie zijn verschillende werkgroepen en initiatieven opgestart om de doelstelling ook werkelijk te bereiken.

Jannie van den Broek vindt dat PROMS wel degelijk bij kunnen dragen aan de verbetering van kwaliteit van zorg voor patiënten.  Ik wil bij deze Jannie van den Broek hartelijk bedanken voor het interview. Het geeft weer stof tot nadenken. En in eenieder geval denk dat ik het laatste woord er nog niet over is gezegd.

1https://www.qruxx.com/lumc-en-amgen-ontwikkelen-uitkomstenset-voor-osteoporose/

Cornelie Abrahams
samhealth

Gerelateerd nieuws