Aanmelden Nieuwsbrief

* Zo kunt u het laatste nieuws ontvangen

Blog Post

Waarde toevoegen aan de zorg: doen we, maar eigen waarde eerst? [blog]
Opinie
Strategie
596 views

Waarde toevoegen aan de zorg: doen we, maar eigen waarde eerst? [blog] 

Value Based Healthcare ofwel VBHC: wie weet wat het precies betekent? Overal en nergens hoor ik tegenwoordig de oproep om te werken aan “value based healthcare”. Alle farmabedrijven vullen, op hun eigen manier en met wisselend succes, het value based healthcare denken in. Want je moet op z’n minst kunnen zeggen dat je er wat aan doet, zo lijkt het. Maar voor mij blijft het een containerbegrip en redelijk vaag. En roept het minstens zoveel vragen op als ze probeert te beantwoorden.

Zo vraag ik me af welke waarde eigenlijk wordt toegevoegd en voor wie? Het VBHC-denken begint bij toevoegen van waarde voor de patiënt en het verbeteren van de kwaliteit van leven, althans zo is de opzet. Maar de patiëntenzorg meetbaar maken door PROMS en andere meetinstrumenten draagt volgens mij niet echt bij aan de verbetering van kwaliteit van leven voor de patiënt. Maar wat dan wel? En wie bepaalt eigenlijk wat waardetoevoeging is, wanneer waarde daadwerkelijk verhoogd wordt?

Op bestuurlijk niveau is men er in ieder geval niet mee bezig. De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland neemt geen enkel standpunt in als het gaat om value based healthcare. Binnen de ziekenhuizen praat men er wel over, maar echte stappen worden slechts op weinig plekken genomen. De zorgverleners weten vaak niet wat het betekent en wat hun bijdrage dan kan zijn. Sterker nog; wij komen regelmatig specialisten tegen uit eenzelfde ziekenhuis die zouden moeten samenwerken en elkaar totaal niet kennen. Ik vind dat zorgelijk en het lijkt me stug dat VBHC daar dan zal vliegen.

Iedereen roept dat we waarde moeten toevoegen voor de patiënt maar in mijn ogen is het gros van de organisaties vooral bezig om zijn eigen waarde toe te laten nemen. Dit geldt net zo hard voor ziekenhuizen als voor specialisten en voor farmaceutische bedrijven en al helemaal voor zorgverzekeraars. Zijn er dan op dit moment helemaal geen mooie value based healthcare trajecten? Zeker wel! Echter, deze gaan volgens mij vooral om verbetering van de samenwerking en efficiency binnen ziekenhuizen.

En dat vind ik prachtig want het komt de patiënt vast ten goede. Maar laten we dat niet waardeverhogend noemen. Is het niet gewoon duidelijker als we het weer over efficiency in de zorg hebben? Dat is volgens mij uiteindelijk minder vaag en komt de patiënt direct ten goede. Daarnaast kunnen we toch ook de patiënt centraal stellen en efficiënt werken lijkt me. Het is dan ook duidelijk dat iedere partij ook aan de eigen waarde werkt. Net als in de rest van de maatschappij.

Cornelie Abrahams
samhealth

Gerelateerd nieuws