Aanmelden Nieuwsbrief

* Zo kunt u het laatste nieuws ontvangen

Blog Post

Virtuele longzorg … stipje aan de horizon dat snel dichterbij komt [impressie]
Onderzoek
Strategie
439 views

Virtuele longzorg … stipje aan de horizon dat snel dichterbij komt [impressie] 

Onlangs vond de jaarlijkse Week van de Longen in Ermelo plaats. Ook deze keer kwamen daar (long)artsen, verpleegkundigen, onderzoekers, maar ook patiënten en dienstverleners rondom de longzorg in grote getale op af. Niet in de laatste plaats omdat er innovatieve, hoopvolle en veelbelovende studies werden gepresenteerd. Medicatieonderzoek, maar ook veel studies naar inhalatietechnieken, leefstijl, therapietrouw en toepassingen van eHealth. Medicatie, zo is inmiddels bekend, is niet het enige wat de patiënt nodig heeft bij de behandeling van zijn longaandoening.

Vanzelfsprekend was ook de farmaceutische industrie op deze longdagen aanwezig. Overigens bescheiden opgesteld; met slechts een statafel en een poster stond een aantal farmaceuten in de centrale gang naar de diverse zalen toe. Maar betrokken is farma nog steeds, zowel op het gebied van longmedicatie, als bij de ontwikkeling van steeds geavanceerdere inhalatoren. Soms controversieel, zo bleek wel uit dit artikel in het NRC Handelsblad Waarom bestaan er 150 puffers?; de suggestie van financiële belangenverstrengeling van zorgverleners bracht de farma niet positief in de schijnwerpers.

De rol van farma

Het mag zo zijn dat er sprake is van financiële belangenverstrengeling, maar om de farmaceutische industrie vervolgens neer te sabelen als gewetenloze zakkenvullers, getuigt van een beperkte blik. Het beeld dat wordt geschetst, is bezijden de werkelijkheid. Een groeiend aantal farmabedrijven staat namelijk betrokken om de zorgverleners heen. Samen onderzoeken ze nauwgezet hoe de behandeling van patiënten kan worden verbeterd. En dat gaat verder dan het ontwikkelen van effectieve medicijnen of inhalatoren.

Tijdens de longdagen woonde ik een presentatie bij van farmaceuten die financieel betrokken zijn bij de ontwikkeling van eHealthapplicaties. Niet de farmaceut kwam aan het woord, maar de betrokken OLVG-longartsen en de ontwikkelaar van de applicatie. Enthousiast vertelden ze over de COPD-coach, die uitgebreid zal worden met de astma-coach. Virtuele longzorg, als stipje aan de horizon, komt elke dag een stapje dichterbij. De eerste resultaten van de COPD-coach zijn veelbelovend: de longpatiënten die op deze wijze worden behandeld, hoeven minder vaak opgenomen te worden in het ziekenhuis, hebben minder vaak exacerbaties en, misschien nog wel het allerbelangrijkst, hebben een betere kwaliteit van leven. Ook niet onbelangrijk: de bedenkers van deze applicatie voorspellen dat de zorg er niet alleen efficiënter en effectiever door wordt, maar ook beduidend goedkoper.

Win-win voor patient en arts

Wat me nog het meest raakte, was de opmerking van de longarts: zijn werk was dankzij de COPD-coach drastisch veranderd. Draaide hij in de oude setting spreekuren waar hij vaak betrekkelijk weinig kon betekenen voor zijn patiënt, dankzij de COPD-coach kan hij op het juiste moment in actie komen. Het maakt dat hij zoveel meer bevrediging uit zijn werk haalt. Als longarts datgene kan doen, wat hij graag wil doen, namelijk echt het verschil maken voor de patiënt.

Dat een farmaceut financieel bijdraagt aan deze positieve ontwikkeling, zou ook best wel eens in de schijnwerpers gezet mogen worden.

Caroline Wellink
De Medische Redactie

Gerelateerd nieuws