Aanmelden Nieuwsbrief

* Zo kunt u het laatste nieuws ontvangen

Blog Post

Nieuwe ronde, nieuwe kansen [opinie]
Opinie
Strategie
410 views

Nieuwe ronde, nieuwe kansen [opinie] 

Het gaat er vaak over: hoe houden we de zorg houdbaar in een samenleving waarin we steeds ouder worden en het aandeel werkenden door ontgroening afneemt? Gelukkig zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande die er in de toekomst voor moeten zorgen dat de gezondheidszorg niet alleen betaalbaar blijft, maar ook beter wordt. Value-based healthcare is wat dat betreft een hot topic. Het gaat hierbij om een systeem (en een markt) waarbij de patiënt centraal staat en er gestuurd wordt op kwaliteit en gezondheidswinst in plaats van volume. Met andere woorden: wanneer je zorg rondom ziektebeelden organiseert en stuurt op uitkomsten, is dat goed voor de kwaliteit en de efficiency.

Een ontwikkeling in het verlengde hiervan is shared decision making. De patiënt moet niet alleen centraal, maar ook meer aan het roer staan: patiënt en arts beslissen nadrukkelijk samen of en welke therapie gevolgd gaat worden.

Klinkt mooi allemaal, maar het vraagt nogal wat van alle betrokkenen om deze noodzakelijke ontwikkelingen te laten slagen. Zorgverzekeraars nemen het voortouw, maar ook van zorgverleners, patiënten en de (farmaceutische) industrie wordt een paradigmaverschuiving verwacht. Anders denken en doen in een relatief traditionele sector als de zorg, valt niet mee. Er moeten zorgpaden rondom ziektebeelden worden ontwikkeld waarin alle benodigde specialismen samenwerken. In ziekenhuizen, maar ook tussen de eerste- en tweede lijn, want zorg moet volgens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zo dicht mogelijk bij huis plaatsvinden.

Ook de farmabranche moet mee in het anders denken over zorgverlening. De patiënt journey in kaart brengen, aangeven welke stappen ondernomen moeten worden en welke informatie patiënt en arts daarvoor nodig hebben. Meegaan en meedenken met ziekenhuizen waarin de zorg rondom een bepaald ziektebeeld zich concentreert.

Voor farma marketeers doemen met de paradigmaverschuiving tal van nieuwe mogelijkheden op. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, om het zo maar eens te zeggen. Zij kunnen inspelen op de behoefte aan informatie en de noodzaak tot samenwerking tussen specialismen onderling en tussen de eerste en tweede lijn. Faciliteer bijvoorbeeld ronde tafels voor artsen, patiëntenverenigingen. Breng doelgroepen bij elkaar. Maak jezelf onmisbaar als bron van kennis en informatie. Dan komt de omzet vanzelf.

Cornelie Abrahams is consultant/partner bij SAMHealth.

Gerelateerd nieuws