Aanmelden Nieuwsbrief

* Zo kunt u het laatste nieuws ontvangen

Blog Post

Apple Health baas begint medische start-up [aanbevolen]
68065285 - a high resolution picture of colorful office folders
Media
390 views

Apple Health baas begint medische start-up [aanbevolen] 

Voormalig hoofd van Apple Health, Anil Sethi, verliet de techgigant enkele maanden geleden om fulltime voor zijn zus te zorgen. Tania Sethi had kanker en overleed in september aan die ziekte. Op haar sterfbed beloofde Sethi dat hij zich zal inzetten voor ernstig zieke kankerpatiënten. Hij gaat dit nu doen via zijn nieuw opgestarte bedrijf Ciitizin, dat een probleem wil oplossen waar zijn zus tegenaan liep: hoe kom ik als patiënt aan mijn relevante (medische) data, hoe bewaar ik die en hoe maak ik uitwisseling met (medische) professionals mogelijk. Het gaat dan niet alleen om genetische informatie, lab- en onderzoek uitslagen, maar bijvoorbeeld ook om het vastleggen en delen van ethische beslissingen en wensen in de laatste levensfase. Volgens Sethi is er nog een wereld te winnen als het gaat om verzamelen en delen van medische en persoonlijke informatie, zeker wanneer het ernstig zieke patiënten betreft met een vaak lange medische geschiedenis.

Gerelateerd nieuws