Disclaimer

Disclaimer

De website Marketing in farma is een concept van Cross Media Nederland, gevestigd te Schiedam. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Cross Media Nederland accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. De website bevat links naar websites van derden en Cross Media Nederland is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cross Media Nederland is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Cross Media Nederland. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Cross Media Nederland.

Publiceren op deze site

Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de uitgever om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels online beschikbaarstelling in enig netwerk.

Privacy statement

Cross Media Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat Cross Media Nederland uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw bijvoorbeeld persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen of om nieuwsbrieven te ontvangen.
Cross Media Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door Cross Media Nederland worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van Cross Media Nederland. Tevens kunnen uw gegevens beschikbaar worden gesteld aan eventuele partners. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. Cross Media Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten.
Om u bij het bezoek aan een website van Cross Media Nederland te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Cross Media Nederland niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.
Deelnemers aan een discussieforum geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage.
Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Cross Media Nederland geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt. Als u meer wilt weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact met ons opnemen per e-mail.

is een concept van Cross Media Nederland
Heeft u vragen met betrekking tot deze website site, neem dan contact met ons op

  010-7421020
  zorg@crossmedianederland.com