Aanmelden Nieuwsbrief

* Zo kunt u het laatste nieuws ontvangen

Disclaimer

Deze website www.marketinginfarma.nl (de “Website”) is eigendom van Cross Media Nederland B.V. (hierna te noemen “CROSS”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Nieuwe Haven 133, 3116 AC te Schiedam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56824742.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website

CROSS behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

 

CROSS besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Aansprakelijkheid

CROSS is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en CROSS tot stand op grond van fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

 

CROSS is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en CROSS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is CROSS niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

 

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. CROSS aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij CROSS. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CROSS is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met CROSS via info@crossmedianederland.com.

Aanmelden Nieuwsbrief

* Zo kunt u het laatste nieuws ontvangen

Vacatures

Bristol Myers Squibb | National Sales Manager Cardiovascular 

Within the Business Unit Innovative Medicines we are looking for a commercial and people management talent for the position of…

UCB Pharma | HCP Partner Rheumatology Zuid-Nederland 

At UCB, we put our heart, soul and skills into making a difference for people living with severe diseases.  Working…

MSD | Scrum Master 

Do you have a track record of successfully moving Waterfall teams to Agile Scrum? Did you always want to work…

Agenda

Health Holland | Netherlands Lounge Vitalis Event

Start datum: 25 augustus 2020

Eind datum: 27 augustus 2020